• kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností;
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci voľných ohlasovacích živností;
 • sprostredkovateľská činnosť;
 • vodoinštalatérstvo;
 • kúrenárske práce (s výnimkou elektrických častí);
 • revízie a skúšky, prevádzkových kotlov a tlakových nádob;
 • revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení – na znižovanie tlaku plynu do tlaku 0,1 MPa – na rozvod plynu do tlaku 0,1 MPa – na spotrebu plynu spaľovaním do výkonu 10MW. Médium: zemný plyn;
 • revízie elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch tr. A;
 • odstraňovanie usadenín spôsobených látkami obsiahnutými z rozvodov vody vo výrobnej sfére chemickou cestou;
 • čistenie a pasivácia tepelných a chladiacich zariadení;
 • montáž vodomerov a meračov tepla;
 • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení;
 • montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení;
 • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení;
 • údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorovej časti

TESS Trenčín, a.s. © 2010. Created by noGrey