• Adresa:
  TESS Trenčín a.s.,
  Nám. sv. Anny č. 3,
  911 01 Trenčín

 • E-mail: tess@nextra.sk
 • Felefón: 032/6525 057
 • Mobil: 0905 603 198

 • IČO: 34 124 080
 • DIČ: SK 2020386522
 • Číslo účtu:
  0660504001/5600 banka: Prima banka

 • Pracovná doba:
  Pondelok - Piatok 07:00 - 15:30 hod.

 • logo TESS a.s. na stiahnutie

Zobraziť TESS Trenčín a.s. na väčšej mape

TESS Trenčín, a.s. © 2010. Created by noGrey